Cultuurwijs in Hengelo

Stichting OYFO voor kunst en techniek werkt in Cultuurwijs Hengelo met scholen aan: verbreding en verdieping van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), versterking van het netwerk en betere zichtbaarheid van CmK. OYFO is pas tevreden als de leerling de resultaten ziet en voelt. Scholen kunnen meedoen aan de basisprogramma's Kunst op School en ICC Wijkprojecten, of aan het verdiepingsprogramma om cultuureducatie stapsgewijs in het curriculum te integreren. Concrete stappen zijn bijvoorbeeld: scholing voor educatief medewerkers en icc’ers, of het sluiten van een convenant tussen onderwijs, gemeente en culturele instellingen.

Partners

De Commissie Kunsteducatie Hengelo is de spil in de samenwerking tussen onderwijs en cultuur en zorgt voor de organisatie en coördinatie van CmK-activiteiten. Hierin zijn de drie grote schoolbesturen, culturele kernvoorzieningen en de gemeente vertegenwoordigd. De Pabo Saxion heeft een rol in de deskundigheidsbevordering. In specifieke gevallen wordt samengewerkt met kunstvakopleiding ArtEZ.