DOEN! Cultuureducatie met kwaliteit in Midden-Limburg

RICK gaat samen met ECI Cultuurfabriek het programma DOEN! uitvoeren in zeven gemeenten in Midden-Limburg.

Het programma DOEN! richt zich op:

– ontwikkeling van het curriculum met De Cultuur Loper;

– meer deskundigheid in het onderwijs (met name het schoolteam) én het culturele veld;

– versterken van de samenwerking tussen scholen en vooral grotere culturele instellingen;

– bevorderen van de culturele ontwikkeling van kinderen.

Wie doet er mee?

Bestaande CMK-scholen verdiepen hun cultuureducatie; daarnaast komen er meer deelnemende scholen. Bij de planvorming waren acht regionale schoolstichtingen betrokken, maar ook onder meer de bibliotheken, het Munttheater en het Erfgoedcluster.

Er komen activiteiten voor kennisdeling op alle niveaus. En naast het bestaande platform SIEN komen er twee nieuwe netwerken: het loket voor kunst en cultuur van het kenniscentrum Midden-Limburg en het Provinciale Platform Cultuureducatie Limburg.