nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ambachtelijk speelgoed maken: houtsnijden

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld bereidt een project voor over speelgoed maken met houtsnijtechnieken. Het project is gericht op het opbouwen van een netwerk tussen het museum en Duitse musea en ambachtslieden die zich bezighouden met het ambachtelijk speelgoed maken.

Het doel van het project is het opbouwen van dit netwerk om kennis en vaardigheden uit te wisselen tussen Nederlandse en Duitse beoefenaars. Er zullen meerdere bijeenkomsten met Duitse partners plaatsvinden en een workshop houtsnijden voor Nederlandse jongeren. Het eindverslag zal gedeeld worden met alle betrokken partners. Duitse partners zijn: het Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen, het Schlossmuseum Jever en Spielzeugmuseum Zum Herrnholz. Het project heeft circa 24 deelnemers, waarvan de helft bestaat uit professionals die werken bij de Duitse partnerorganisaties.

De activiteiten kunnen eventueel ook digitaal plaatsvinden, maar de wens is om het fysiek te doen.