nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

SPOT - Dé kunstwerkplaats voor kwetsbare jongeren uit Noord-Holland Noord

Artiance Centrum voor de Kunsten organiseert het project ‘SPOT- Dé kunstwerkplaats voor kwetsbare jongeren uit Noord-Holland Noord. Dit doet Artiance in samenwerking met GGZ-NHN Kind en Jeugd, GGZ Herstelwerkplaats Alkmaar en RCO De Hoofdzaak. SPOT is een creatieve kunstwerkplaats in Alkmaar waar jongeren met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen. Hier ontmoeten ze elkaar, ontdekken ze hun kunstzinnige en culturele kwaliteiten en worden ze gemotiveerd om hun plek in de maatschappij (terug) te vinden. Er is een programma voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan. Ook is er aanbod voor jongeren die dit wel (weer) doen.

Het project is een doorontwikkeling van SPOT. Doel hierbij is om de kunstwerkplaats permanent in te bedden in de gemeente Alkmaar. De doelgroep van dit project zijn jongeren in de leeftijd 14 – 25 jaar met een (dreigende) psychische kwetsbaarheid en risico op uitval. Het doel is deze jongeren langere tijd verbinden aan een creatief maakproces en een persoonlijke ontwikkeling binnen de kunsten te laten doormaken. Daarnaast is het streven psychisch kwetsbare jongeren bereiken die (nog) geen indicatie hebben. Ook wil Artiance verbindingen (her)structureren en de samenwerking in Alkmaar intensiveren. Teneinde deze doelen te bereiken organiseert ze dag- en avondlessen, projectavonden, individuele coachingstrajecten en netwerkbijeenkomsten.