nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Theater en verbeelding voor kinderen met Speciale Behoeftes (spoor 2)

Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) organiseert het project Theater en verbeelding voor kinderen met Speciale Behoeftes. Deze buitenschoolse theaterleerlijn ontwikkelt ze samen met vier basisscholen in het speciaal onderwijs: Koetsveldschool, Professor Dumont, Alphons Laudy en HKC De Wereldboom. JTSZO zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van 2 tot 19-jarigen op het gebied van theater en dans.

Het project behelst de ontwikkeling van een aangepaste methodiek voor buitenschoolse theaterlessen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met een speciale behoefte. Deze methodiek heeft tot doel de kunsteducatie te laten aansluiten bij hun mogelijkheden. Daaraan gekoppeld richt het project zich op het opleiden en specialiseren van een team theaterdocenten. Het streven is binnen het reguliere lesrooster en/of de naschoolse opvang de cultuurlessen volgens deze methodiek te kunnen geven. In de regel lukt het niet om leerlingen uit het speciaal onderwijs voor langere tijd te betrekken bij buitenschoolse lessen op het gebied van theater. De stichting denkt daarin met dit project verandering te brengen.