nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Senioren Voorop! (spoor 2)

Stichting Cultuur Centrum Schaffelaar organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn Barneveld het project Senioren Voorop!. Het project is een doorontwikkeling van de sinds 2021 bestaande initiatieven Cultuurcafé en GOUD voor senioren die in het Schaffelaartheater plaatsvinden. Met het project draagt het theater actief bij aan de kwaliteit van leven en de persoonlijke culturele ontwikkeling van vitale en hulpbehoevende senioren in verschillende dorpskernen van Barneveld.

Senioren kunnen wekelijks in zowel het Schaffelaartheater als in drie dorpshuizen deelnemen aan een Cultuurcafé. Daar maken ze kennis met een breed aanbod van cultuurdisciplines als erfgoed, beeldende kunst, dans, drama/theater, muziek, nieuwe media en schrijven/literatuur. De geïnteresseerde senioren kunnen vervolgens workshops volgen in een kunstvorm naar keuze. Senioren die zich nog verder willen bekwamen, worden in contact gebracht met het lokale culturele amateurveld. Het Schaffelaartheater wil met de Cultuurcafées ruim 7000 senioren bereiken en met de workshopreeksen ruim 2.500 senioren. De stichting hoopt dat een deel hiervan uiteindelijk doorstroomt naar het zelf beoefenen van kunst.