nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Stadsreporters Amsterdam (spoor 2)

Stichting Stadsparels vraagt subsidie aan voor het project Stadsreporters Amsterdam. Het project is een samenwerking met De Gouden Mannen, een welzijnsorganisatie gericht op sociaal geïsoleerde mannen met een migratieachtergrond. Ook werkt Stadsreporters samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), mediaorganisatie SaltoTV en kennisinstituut Louis Bolk. Stadsreporters heeft de afgelopen twee jaar een pilot uitgevoerd met Stadsreporters Nieuw-West. In dit project maken senioren uit de wijk reportages over sociale, culturele of sportieve initiatieven in de wijk. Het doel ervan is inspirerende plekken en bewoners uit de wijk voor het voetlicht te brengen die laten zien hoe je tot op hoge leeftijd creatief, nieuwsgierig, verbonden en van betekenis kan zijn.

Met het project Stadsreporters Amsterdam ontwikkelt Stadsreporters de stadsredactie van seniore stadsreporters in Nieuw-West verder tot een structurele redactie. Daarnaast zet zij een stadsredactie van senioren op in de wijk Zuid-Oost. Het voornemen is ook deze in de toekomst te ontwikkelen tot een structurele redactie. Gedurende het tweejarige project maakt Stadsreporters samen met de senioren in totaal vijftig films.