nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Spiegelstem Fase III (spoor 2)

Stichting Monobanda PLAY organiseert in samenwerking met zorginstelling Pluryn Maarsbergen het project Spiegelstem Fase III. Daarnaast werkt Monobanda samen met de Kingsmaschool voor speciaal basisonderwijs en gedragswetenschapper J.W. Weerdmeester. Spiegelstem is een interactieve installatie voor en door jongeren die kampen met onrust en agressie. Door te schreeuwen, zingen, neuriën of rond te rennen maakt de gebruiker van Spiegelstem een interactief schilderij van licht.

Tijdens het project Spiegelstem Fase III wil Monobanda de installatie inbedden in het huidige zorgaanbod. Dat doet ze onder meer door cocreatie-sessies met deelnemers te organiseren, feedback-trainingen aan samenwerkingspartners te geven en presentaties over kennisoverdracht te houden. Het project is gericht op jongeren/kinderen in zorginstellingen, zorgpersoneel in zorginstellingen, extern zorg- en welzijnspersoneel en overige professionals in zorg, cultuur, design en welzijn.