nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Andere ogen, andere blik (spoor 2)

Stichting Aan de Slinger realiseert het project Andere ogen, andere blik. Dit doet ze samen met huidige partner Van Houten&Co en nieuwe partners Zorgspectrum en PRA Muziektheater. Aan de Slinger biedt een podium voor amateurkunstbeoefenaars en professionele theater-, dans-, muziek- en filmvoorstellingen. Van Houten&Co is een welzijnsorganisatie en Zorgspectrum is een zorginstelling voor ouderen met (chronische) aandoeningen. Met het project bouwen de partners voort op eerdere ervaringen met ouderenparticipatieprojecten. Succesvoorbeelden zijn Gouden Dans en Onvergetelijk Houten, waarvoor de gemeente in 2021 de prijs van beste Age Friendly Cultural City in ontvangst mocht nemen.

Concreet bestaat het project uit een workshopreeks, waarin beperkt kwetsbare ouderen onder begeleiding van muziek- en dansprofessionals naar een voorstelling toewerken. Daarnaast worden vitale ouderen, kinderen en jongeren via kunstworkshops bij het project betrokken. De doelstelling is om beperkt kwetsbare ouderen de mogelijkheid te bieden hun talenten op kunst- en cultuurgebied te ontplooien en hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Het borgen en delen van kennis vindt onder meer plaats door het trainen van verschillende Houtense kunstaanbieders. Dit gebeurt door professionals van PRA Muziektheater.