CMK 2017-2020 provincie Utrecht

Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal hebben een nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld. Voor scholen die een verdiepingsslag in cultuureducatie willen maken, bovenop lokale programma’s zoals het Kunstmenu en het Cultuurprogramma.

Doelstellingen

Aan het collectief gemeentelijk programma Kunst Centraal doen 260 scholen mee. De nadruk ligt op meer begeleiding op de werkvloer en meer deskundigheid van de eigen medewerkers in begeleiding en advisering. Nieuw is de samenwerking met schoolbesturen.

Kunst Centraal zet in de periode 2017-2020 in op:

- implementatie en verdieping van het curriculum kunstzinnige oriëntatie, om doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs;

- versterking van de inhoudelijke deskundigheid in cultuureducatie van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers;

- versterking van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving.

Er is ook nog een tweede CMK-programma waarin scholen kunnen kiezen uit twee pijlers: Cultuur in het hart of Scholen in talenten. Daarbinnen kiezen ze een focus op leerlijnen, deskundigheidsbevordering of de organisatie van cultuureducatie in de school.

Samenwerking

Behalve onderling werken de drie organisaties samen met de Marnix Academie (pabo) rondom co-teaching en verandermanagement op scholen en met de HKU rondom creatief vermogen.