nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

2xKIJKEN! (spoor 1)

Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène initieert het project 2x Kijken! Het project is een samenwerking met sociaal partner Pluck Experience Concepts en met Sam Sioua voor de artistieke invulling. Het experiment staat voorop. De partners hopen antwoord te krijgen op vragen als: is film de beste cultuurvorm om jongeren aan te zetten tot het maken van cultuur? De doelgroep bestaat uit jongeren. Aan de hand van het door hen zelf bedachte LSD-spel gaan ze (on)gelijke behandeling bespreekbaar maken in woord (discussie/overleg) en beeld (beeldtaal/film). Dit zet twee keer aan tot nadenken.

Het project begeleidt de jongeren in het zoeken naar creatieve antwoorden op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Een extra hulpmiddel kan onderwerpen en bijbehorende taboes bespreekbaar en zichtbaar te maken. In overleg met de jongeren is verbeelding als hulpmiddel gekozen. Ze gaan de ervaringen met het spel én persoonlijke ervaringen verfilmen. Daarin worden ze door filmprofessionals begeleid. Daarna wordt de film vertoond en gedeeld met weer een bredere doelgroep. Ook wil de stichting het initiatief verbreden naar veelsoortige andere doelgroepen.