nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Inclusionist (spoor 1)

Stichting De Stadsgehoorzaal Kampen organiseert het project De Inclusionist, in samenwerking met De Geluksacademie. Stadsgehoorzaal Kampen is een theater dat in de behoefte van alle inwoners van Kampen wil voorzien. Vanuit die ambitie verbindt zij culturele activiteiten met initiatieven op gebied van samenleving, zorg en onderwijs. De Geluksacademie ondersteunt overheden, zorg-, onderwijs- en welzijnspartijen in het zogenoemde geluksgericht werken. Met het project De Inclusionist bouwen de partijen voort op de ervaringen tijdens het zogeheten Kampen all-inclusive jaar 2021. Kunstenaars van verschillende disciplines gingen toen in gesprek met mensen met een beperking, teneinde samen tot een kunstwerk te komen.

Het doel van De Inclusionist is om vanuit het theater te bouwen aan een inclusievere samenleving in Kampen. Voor amateurkunstbeoefenaar en ervaringsdeskundige Emil de Boer (hij zit in een rolstoel) is theater een manier om zich te uiten. Hij werkt aan de hand van zijn ervaringen onder begeleiding van professionele theatermakers aan een eigen voorstelling. Via het maakproces, het verhaal enhet nagesprek willen de samenwerkingspartners het bewustzijn in Kampen vergroten over de omgang met mensen die anders zijn.