Culturage

In het Enschedese programma Culturage werken onderwijs, cultuur en gemeente intensief samen.

Concordia wil goede cultuureducatie, die aansluit bij de behoefte van de school, structureel inbedden. Dat wil de stichting bereiken met vijf doelstellingen:

• meer kinderen laten deelnemen aan CmK-projecten;

• beter aansluiten bij het proces van scholen;

• het icc-leernetwerk versterken;

• een structureel (na)scholingsaanbod ontwikkelen en coaching on the job;

• de zichtbaarheid van cultuureducatie verhogen.

De activiteiten richten zich op doorontwikkeling en implementatie van leerlijnen, deskundigheidsbevordering, doorontwikkeling van het cultuurmenu, organisatorische inbedding en zichtbaarheid, en voortzetting van het vouchersprogramma.

Samen meer bereiken

Vooral voor de ontwikkeling van structurele deskundigheidsbevordering trekken de Culturage-partijen samen op met Saxion, Universiteit Twente en de kunstacademies AKI en ArtEZ. Kennisdeling vindt plaats op verschillende niveaus, onder meer in het leernetwerk van icc’ers.