nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Food Art in Almere Poort

Stichting ‘n Wilde Keuze ontwikkelt in co-creatie met Aeres MBO Almere het project Food Art in Almere Poort. ’n Wilde keuze is een voedselmuseum en het Aeres is een UNESCO- school. Het doel is dat de 110 tweedejaarsstudenten van de opleiding Toegepaste Biologie na afloop via kunst creatief kunnen dromen en denken over een duurzame toekomst. De studenten leren met een open vizier en verbeeldingskracht de wereld om hen heen te bevragen. Zij worden hierbij begeleid door professionele kunstenaars, ontwerpers en experts op het gebied van voedsel en duurzaamheid.

In een uitgewerkte plan wordt in een dertigtal lessen en workshops plus enkele presentaties en trainingen de aanpak en lesmethode beschreven. De studenten krijgen verdeeld over drie periodes de regie over het ontwerp en de bouw van een voedselexpositie. Zij kunnen hun ideeën vormgeven in diverse kunstvormen zoals theater, dans, beeldende kunst, fooddesign en storytelling. Het project wordt vakoverstijgend geïmplementeerd in de studie.