nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Bitterzoet Erfgoed (fase 2)

Stichting Oude Groninger Kerken ontwikkelt een educatieprogramma dat onderdeel is van de grotere manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Dat doet zij in co-creatie met drie vmbo-scholen in de buurt. Doel van de samenwerking is het op gelijkwaardige basis ontwikkelen en uitvoeren van cultuur-educatieve activiteiten, die passen bij de leefwereld van de leerlingen, waarmee het creatief vermogen wordt bevorderd. De gedeelde Groninger geschiedenis en de sporen van het slavernijverleden dienen samen met uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en verhalen van nazaten als inspiratiebron.

Alle klassen doorlopen drie onderdelen, beginnend bij de feiten, dan de rollen en tot slot de verbindingen. Noordstaat v/h Urban House Groningen is gespecialiseerd in cultuureducatie en workshops. Zij organiseert voor 330 leerlingen uit vijftien klassen vijf verschillende workshops op maat over de hedendaagse doorwerking van het Groningse slavernijverleden. Dat doet zij in de vorm van hip hop/urban en kunstvormen uit het slavernijverleden. Het Discriminatie Meldpunt Groningen biedt nazorg en coacht op maat.