nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuur en Ondernemerschap in de lift (fase 2)

Stichting de Blauwe Schuit is het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in West-Friesland. Samen met SG Newton initieert zij het project Cultuur en Ondernemerschap in de lift. Het doel is het versterken en verankeren van cultuureducatie in het curriculum van de school. SG Newton wil de buitenwereld binnen halen door leerlingen kunst te laten beleven. Ook wil ze haar leerlingen een cultureel referentiekader meegeven voor hun latere professionele leven.

Daarnaast gaat de school zich sterker profileren op het gebied van ondernemerschap. Door leerlingen in contact te brengen met culturele ondernemers en hen een cultureel festival te laten organiseren, biedt het project een inkijkje in cultureel ondernemen.

Het project omvat onder meer bezoeken van en aan cultuurprofessionals en culturele instellingen en een jaarlijks terugkerend cultureel festival als afsluiting van het keuzeprogramma. De leerlingen leggen alle ervaringen vast in de digitale omgeving van het LOB-programma.