nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Vmbo On Stage 3.0 (fase 2)

Stichting CiST, een Tilburgse instelling voor talentontwikkeling en cultuureducatie, wil het project Vmbo On Stage 3.0 verder ontwikkelen. Dit doet zij samen met drie scholen: 2College Jozefmavo, De Nieuwste School en Campus013. Het project Vmbo On Stage focuste bij de start op talentontwikkeling in podiumkunsten. Daarbij leerden leerlingen sociale en culturele competenties. Daarnaast werden doorlopende leerlijnen voor de kunstvakdisciplines ontwikkeld. In Vmbo On Stage 2.0 , verdiepte het project door podiumkunsten met nieuwe media te verbinden. Ook werd de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen versterkt.

Met Vmbo On Stage 3.0 wil CiST het creatieve proces verder uitdiepen. Daarbij ligt een accent op de competenties ‘anders durven zijn’ en ‘interacteren met anderen’. Ook schenkt CiST tijdens LOB-dagen meer aandacht aan de kennismaking met creatieve beroepen in de podiumkunsten. Daarbij zoekt ze aansluiting met mbo-studenten en Poppodium 013. Het project duurt drie schooljaren en bereikt 2460 unieke deelnemers.