nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Festivla

Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden Holland "De Klup" wil met het project Festivla mensen met een verstandelijke beperking volwaardig laten meedoen in de samenleving. Ze ziet cultuur als ideaal middel om dit in gezamenlijkheid te organiseren en te beleven. De organisatie van Festivla bestaat uit mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Het eerste deelproject start met woorden. Deze woorden worden gedichten. Zij vormen de inspiratie voor muziek. Deze muziek wordt gemaakt door meerdere muzikanten en samen gespeeld tijdens het tweede deelproject. De muziek speelt daarna ook een grote rol bij het derde deelproject. Met deze muziek op de achtergrond gaan deelnemers beeldende kunst maken. Per deelproject wordt een deelnemer gevolgd door een documentairemaker. Deze drie mini-documentaires/portretten gaan op een afsluitende dag in première. Deze première wordt weer omlijst door de gedichten, de muziek en de kunst uit de eerste drie deelprojecten.