nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

FRUIT OF THE HOOD

Fruit of the Hood is een project van Stichting Het Kruispunt Live in samenwerking met Stichting KijkopWelzijn. Met het project ontwikkelen het cultureel verzamelgebouw Kruispunt Live en het jeugd- en jongerenwerk van KijkopWelzijn urban activiteiten voor in het bijzonder kwetsbare en eenzame jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Jongeren schijnen nauwelijks vertegenwoordigd te zijn in het culturele aanbod in Barendrecht. Door activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij hun behoefte en een link te leggen met het fruitteelterfgoed van Barendrecht stimuleren Kruispunt Live en KijkopWelzijn jongeren zich met elkaar en hun leefomgeving te verbinden.

Het projectplan omvat vijf fasen: bemest, bestuif, zaai, oogst en vermeerder. Twee fasen staan centraal. “Bestuif” heeft als doel jongeren te bereiken, door bijvoorbeeld het aanbieden van een talentstage of hiphopschrijfsessies. “Zaai” beoogt de jongeren te betrekken, onder meer door de oprichting van een jongeren-programmateam. De activiteiten worden begeleid door jongeren-coaches en uitgevoerd in samenwerking met rolmodellen en externe partijen op het sociale en culturele vlak. Einddoel is de ontwikkeling van een duurzame broedplaats voor en door Barendrechtse jongeren.