nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Zuiderstroom

Stichting Halfvol/Bureau Ruimtekoers onderneemt samen met Zorgbelang Inclusief het project Zuiderstroom. Beide zijn onderdeel van “het collectief” dat ook bestaat uit muziekverenigingen uit Arnhem en omgeving, Bureau Power Plug NL en het JongerenNetwerk. Halfvol ontwikkelt projecten in de publieke ruimte waarbij kunst en ontwerp centraal staan, maatschappelijke thema’s aangesneden worden en een nieuw publiek betrokken wordt. Dit project heeft als hoofddoel cultuurparticipatie voor kansrijke jongeren in kwetsbare posities in Arnhem en omgeving toegankelijk te maken, zodat het ook bijdraagt aan een grotere sociale weerbaarheid, creativiteit, veerkracht en zelfvertrouwen van de jongeren.

In het project werken jaarlijks vijftien jongeren toe naar een muzikaal manifest, een live presentatie. Ze bedenken, maken, spelen en presenteren samen met amateurmuzikanten van muziekverenigingen uit de wijken van Arnhem, muzikanten en rolmodellen. Dit doen ze onder begeleiding van artistieke professionals en jongerenwerkers. Die coachen hen door middel van een gefaseerd programma naar een veilig en zelfstandig leven met perspectief. In samenwerking met de Han Hogeschool wordt ten slotte participatief onderzocht welke factoren bijdragen aan structurele cultuurdeelname van jongeren.