Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 Overijssel

Het draagvlak voor cultuureducatie in de culturele sector, het onderwijs en bij gemeenten is de afgelopen jaren gegroeid. De Overijsselse Bibliotheekdienst richt zich de komende jaren op:

• implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum;

• deskundigheidsbevordering;

• versterking van de relatie tussen de school en de culturele omgeving.

Projecttypen

De stichting werkt met drie typen projecten. Type één gaat over het ontwikkelen en borgen van bestaande leerlijnen en deskundigheidstrainingen, op scholen die al eerder meededen (school is aanvrager). Type twee omvat het implementeren van bestaande leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen (cultuuraanbieder is aanvrager). Type drie gaat over de ontwikkeling en implementatie van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen (beide partners kunnen aanvragen).

Partners

Advies- en uitvoeringsorganisatie Rijnbrink beoordeelt de aanvragen, verzorgt coaching voor de projectleiders, faciliteert (netwerk)bijeenkomsten en organiseert een conferentie. In de projecten werken de scholen samen met cultuuraanbieders. Daarnaast starten Overijsselse partners, verenigd in het innovatieplatform, samen een traject om de samenwerking met pabo’s en kunstvakonderwijs vorm te geven.