EigenWijs

De Domijnen werkt in Sittard-Geleen (regio Westelijke Mijnstreek) met het programma EigenWijs aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Leerkrachten kunnen zich laten scholen tot icc’er, en deelnemers uit het culturele veld tot cultuurverbinder. Daarnaast zijn er Doe-Eigenwijs-trainingen. Draagvlak, goede afspraken en aansluiting bij de sociale omgeving van het kind zijn belangrijke aandachtspunten.

TalentCement

Een onderdeel van EigenWijs is TalentCement, een intensief maatprogramma voor de scholen, dat aansluit op het programma SIEN. Dat gaat in stappen: visie ontwikkelen op cultuureducatie, een kader stellen en opnemen in het schoolplan, leerlijnen bestuderen en een activiteitenplan opstellen. De accountmanager begeleidt de school hierin.

Kennisdeling

Kennisdeling gaat via de portal EigenWijs, inspiratiebijeenkomsten, een klankbordgroep met medewerkers uit het onderwijs en het culturele veld, en al bestaande netwerken. Via het nieuwe Provinciale Platform Cultuureducatie Limburg komt er ook samenwerking met de pabo en het kunstvakonderwijs.