nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Briljant!

Stichting de Stadkamer initieert het project Briljant!. Met het project dragen bibliotheek de Stadkamer en welzijnsorganisatie WijZ Welzijn in samenwerking met het online sociaal platform SamenZwolle/ ZwolleDoet! bij aan een samenleving waarin ouderen worden gehoord, gezien en gewaardeerd. Briljant! richt zich op vitale en kwetsbare Zwolse 65-plussers, met speciale aandacht voor mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren, een migratieachtergrond hebben en oudere LHBTI’ers.

De partners geven samen met de ouderen de activiteiten vorm, met oog en oor voor hun wensen en mogelijkheden. Om te helpen keuzes te maken en een passende en kansrijke vorm van cultuurparticipatie te vinden, ontwikkelt de Stadkamer samen met bureau Doordacht Design een methodiek. Het streven is na afloop van het project een blauwdruk te hebben voor de uitvoering ervan, die geïmplementeerd kan worden in het beleid van de samenwerkingspartijen in Zwolle en andere steden.