nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Doorontwikkeling en regionale uitbreiding Studio15

Stichting Kaliber Kunstenschool Almelo start samen met Avedan Jongerenwerk het project Doorontwikkeling. Kaliber Kunstenschool is het Twentse centrum voor amateurkunst. Samen met Avedan Jongerenwerk heeft zij in 2017 Studio15 opgericht. Dat is een plek in Almelo voor talentontwikkeling voor jongeren die drempels ervaren bij het deelnemen aan cultuur en de maatschappij. Kaliber en Avedan gaan het concept verder ontwikkelen en uitrollen naar de gemeentes Enschede, Oldenzaal, Wierden en Hellendoorn.

De uitrol van dit concept komt volledig vraaggericht tot stand. Het concept is gebouwd op drie pijlers: een programma met creatieve coaching, workshops en masterclasses, gericht op talentontwikkeling; een podiumprogramma door de jongeren zelf en evenementen met bekende artiesten, gericht op actieve deelname, cultureel ondernemerschap en doorstroom van talent en ten slotte het bieden van een veilige plek met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding.