nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Nieuwe Helden Next Level

Stichting Nieuwe Helden Next Level (NHNL) komt met het project Nieuwe Helden Next Level. NHNL heeft als missie: het stimuleren en ondersteunen van talentontwikkeling, in het bijzonder voor Urban talent in Limburg, waarbij sociale/culturele achtergronden géén belemmering mogen vormen voor deze talentontwikkeling. NHNL wenst toe te werken naar een provinciaal talentenplatform én een structuur waarin talent stappen kan zetten naar een vakopleiding en een carrière in de kunsten.

Het project gaat uit van een intensieve samenwerking met ECI cultuurfabriek en de stichting Wel.kom (welzijnsinstelling in Roermond). NHNL richt zich op jongeren die interesse hebben in urban culture. Dit zijn vaak jongeren die in eerste instantie maar weinig met kunst en cultuur in aanraking komen. Ze zijn vooral thuis in de straatcultuur, zoals rap, breakdance, streetdance en muziek. NHNL wil deze kunstvormen een podium bieden. De financiële situatie van iemand mag hierin geen belemmering zijn. Het traject dat NHNL aanbiedt, is dan ook gratis voor de deelnemers.