nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Caravan Crew

Stichting AllOne voert het project Caravan Crew uit. AllOne zet creatieve projecten op die mensen speels en betekenisvol bewuster maken van wat er in de maatschappij leeft. Deze pilot behelst het coachen van een groep enthousiaste jongeren van 16 tot 28 jaar. Het doel hiervan is kunstzinnige projecten rondom levensthema’s op te zetten voor jongeren van 10 tot 16 jaar in de wijk Overvecht in Utrecht. Om het project te realiseren werkt AllOne samen met verschillende partners, waaronder Dock Utrecht, Walhallab, Jongerencultuurhuis, Stichting Jou, Missie030 en Vrijwilligerscentrale.

In totaal organiseert de Caravan Crew vier kunstsessies voor en door jongeren uit de wijk. Via deze sessies onderzoekt de Crew onder begeleiding van professionals uit het sociale domein en de cultuursector wat er leeft bij de jongeren in de doelgroep. Bij iedere kunstsessie werkt de Crew met de betrokken kunstenaars toe naar een eindvoorstelling. Deze reist door de wijk en bevordert cultuurparticipatie onder andere doelgroepen. De stip op de horizon is het ontwikkelen van een methode als erkende interventie.