nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Twents Zilver

Stichting Impuls voor Welzijn en Educatie voert het project Twents Zilver uit. Dat doet zij samen met Kaliber Kunstenschool. Het project is gericht op het inzetten van kunst voor het vergroten van welzijn, leefplezier en geluk van ouderen.

Onder de naam Twents Zilver, Kwiek met Kunst startte Impuls in september 2019 met een pilot in Oldenzaal en Enschede. Cultuurorganisaties, beleidsafdelingen en zorg & welzijnsinstellingen werkten samen aan een programma om actieve cultuurparticipatie onder zelfstandig wonende ouderen te stimuleren, met name ouderen die in een isolement verkeren of dreigen te raken. Door het succes van de pilot wenst Impuls het concept Twents Zilver te evalueren, te verbeteren en voort te zetten. Zowel Impuls als Kaliber Kunstenschool zijn onderdeel van convenant Kunstcafé Oldenzaal, dat is gericht op het stimuleren van actieve cultuurparticipatie voor ouderen. Tijdens de pilot is met behulp van de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de duurzame voortgang van het project.