nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Muziek op De Elzengaard

Stichting De Zon voert het project Muziek op De Elzengaard uit. Dat doet zij samen met KDC De Elzengaard. De Elzengaard is onderdeel van Cello-Zorg, een instelling voor kinderen tussen de 0-15 jaar met een verstandelijke beperking. Met Muziek op De Elzengaard bouwt de stichting voort op het muziekproject Fenna dat gericht was op kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Muziek op De Elzengaard omvat het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de methode Jouw Geluid, met als doel muziekactiviteiten voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand binnen handbereik te brengen.

Het eindresultaat is een format dat een vaste plek krijgt in het activiteitenaanbod van De Elzengaard. Ook kan het op termijn bij andere kinderdagcentra en in het regulier onderwijs worden ingezet. De kennisdeling krijgt vorm door de methode en de bijbehorende muziek digitaal vast te leggen. Ook staat deelname aan het Ernstige Meervoudige Beperking Congres op de agenda. Verder delen de partners de bevindingen via social media en publicaties in verschillende vakbladen.