Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland

Plein C heeft Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland overgenomen van Cultuurcompagnie. Met zestien lokale projecten moet cultuureducatie een sterkere positie op de scholen krijgen.

Zo wil Plein C dat voor elkaar krijgen:

• De Cultuur Loper inzetten op minimaal tachtig scholen, waarbij de lokale projectleiders op termijn de coachende rol overnemen.

• Teamtraining en co-teaching door vakdocenten en adviseurs, zodat leerkrachten gemakkelijker cultuur in hun lessen inzetten.

• Voortzetting op provinciaal niveau van bestaande cursussen (icc-cursus, verdiepingscursus, cultuurbegeleider, nascholing cultuurdocent) en de nieuwe training Van Rondleiden tot Begeleiden (voor erfgoedvrijwilligers).

• Op lokaal niveau culturele partners en onderwijs koppelen.

• De lokale leerlijnen uitvoeren en implementeren.

Waarborgen

Samenwerking met het onderwijs loopt via een lokale stuurgroep per project en via pabo’s of kunstvakopleidingen (voor stages en onderzoeksvragen). Voor kennisdeling worden onder meer professionele leergemeenschappen opgezet. Verder helpen de stuurgroepen en een ‘thermometergroep’ van icc’ers Plein C om de kwaliteit en voortgang van het project te controleren.