Cultuureducatie met kwaliteit in Tilburg 2017-2020

Ruim de helft van de basisscholen in Tilburg neemt deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Tilburg (CmK-T), uitgevoerd door Factorium Podiumkunsten. De scholen doorlopen in eigen tempo een traject van ontwikkeling, uitvoering, implementatie en borging.

Doelstellingen

In het nieuwe programma krijgt het educatieteam (dat bestaat uit medewerkers en consulenten van de diverse instellingen die actief zijn op de scholen) een grote rol in de verankering van cultuureducatie in het beleid van scholen. Aandachtspunten zijn de aansluiting bij thematisch werken en deskundigheidsbevordering. Verdieping én verbreding van cultuureducatie moet uiteindelijk leiden tot betere culturele vermogens bij de leerlingen.

Partners

De bestaande partners willen hun inzet vergroten en er komen nieuwe culturele partners bij. Het project Cultlab wordt steviger verbonden met CMK-T en de Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool Kind en Educatie en de Master Kunsteducatie van Fontys krijgen een rol, vooral in deskundigheidsbevordering. Voor kennisdeling tussen en binnen de sectoren zijn er bijeenkomsten op diverse niveaus en er is uitwisseling met de partners in Noord-Brabant.