Verbinden verankeren en samenbrengen

Nadat CultuurContact de vorige periode vooral geïnvesteerd heeft in doorlopende leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines met de Culturele Ladekast bleek dat scholen nog behoefte hebben aan meer praktisch materiaal. Ook gaven ze aan dat de begeleiding van vakdocenten en nog onmisbaar waren.

In deze periode gaat CultuurContact meer scholen bereiken, doorgaande leerlijnen op scholen realiseren, werken aan deskundigheid en draagvlak bij leerkrachtenteams en de contacten met schoolbesturen intensiveren. Het doel daarbij is dat leerlingen hun culturele competenties beter kunnen ontwikkelen. CultuurContact wil de leerlijn beeldend verder verspreiden en verankeren, de leerlijn literatuureducatie verbinden aan andere disciplines en de mogelijkheden van de digitale ladekast verkennen. De deskundigheidsbevordering bestaat uit coachingstrajecten, vaardigheidstrainingen en teambijeenkomsten. De scholen die met muziek bezig zijn, hebben ingezet op de Impuls muziekonderwijs. Cultuurcontact focust daarom met CmK op de overige disciplines.

CultuurContact werkt intensief samen met schoolbestuur SOBH en voert meer keren per jaar voortgangsgesprekken met deelnemende scholen. Alle culturele instellingen uit Helmond worden betrokken bij het project en bij een vraag van een school als partner ingezet. Samen met pabo De Kempel verzorgt CultuurContact de ICC-cursus en de post-hbo Cultuurbegeleider.