Cultuuronderwijs op zijn Haags

Met Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) van CultuurSchakel hebben groepsleerkrachten en culturele partners acht disciplinegerichte leerlijnen ontwikkeld. Die hebben vier overkoepelende thema’s (Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen) en twee uitgangspunten: authentiek leren en het creatief proces.

De nadruk ligt de komende jaren op de begeleiding van de scholen bij het inzetten van COH. CultuurSchakel heeft daarbij vier doelstellingen: gebruik van COH door meer scholen, deskundigheidsbevordering, betere samenwerking en onderlinge afstemming, en doorontwikkeling van de leerlijnen. Coaches en onderzoekslabs gaan daarbij helpen.

Kennis delen

Kennisdeling en netwerken zijn belangrijk in het plan. Culturele instellingen hebben hun aanbod gekoppeld aan de leerlijnen en leren door deskundigheidsbevordering en gesprekken met icc’ers en groepsleerkrachten steeds beter om aan te sluiten bij de scholen. CultuurSchakel heeft ook contact met aanbieders van vakdocenten en Kunstenaars in de Klas. Bovendien komt er samenwerking met de pabo’s en het kunstvakonderwijs.