Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 Ede

Cultura heeft voor de CmK-periode in 2017-2020 de volgende doelstellingen:

implementatie, verdieping en ontwikkeling van de leerlijnen erfgoed, muziek, literatuur;

deskundigheidsbevordering van leerkrachten van basisscholen in Ede, om leerlingen de competenties van het leergebied kunstzinnige oriëntatie (creëren, reflecteren en onderzoeken) beter te kunnen bijbrengen;

duurzame samenwerking en kennisdeling tussen scholen en de lokale en landelijke culturele infrastructuur.

In 2013-2016 heeft Cultura samen met scholen drie leerlijnen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie ontwikkeld en heeft ze de ontwikkelarrangeur ingezet. Leerlingen maken sinds de vorige periode zichtbaar vorderingen, leerkrachten en schoolteams zijn enthousiast over de producten en activiteiten en er is draagvlak op de scholen voor de drie leerlijnen. Scholen misten echter een duurzame ontwikkeling van theater rondom schoolvoorstellingen. Verder is er aandacht nodig voor de implementatie, verankering, visieontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Daarom zet Cultura in deze periode de leerkracht centraal. Deze moet in 2021 op tien beschreven doelen deskundig zijn, zelfstandig aan de slag kunnen en zich zeker voelen in het geven van cultuuronderwijs.

Voor de implementatie van de leerlijnen zet Cultura een geschoolde ontwikkelarrangeur in: deze ondersteunt scholen in het werken met het groeidocument. Hij werkt binnen het CultuurEducatieTeam (CET) van de school samen aan het vertalen van leerlijndoelen naar leerkracht- en schooldoelen (visieontwikkeling) en aan een hogere inschaling van het leergebied kunstzinnige oriëntatie.