nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Kultura pa Tur - Spoor 2, Ontwikkeltraject

Stichting Fundashon Plataforma Kultural (FPK) voert het project Kultura pa Tur uit samen met Sentro Nos Perseveransia/Mental Health Caribbean (hierna MHC). Met het project bouwen FPK en MHC voort op hun huidige samenwerking. Daarbij nemen sinds een aantal jaar enkele bewoners van MHC deel aan de muziekactiviteiten van FPK bij culturele ontmoetingsplek Hòfi Kultural.

Het project vindt plaats op Bonaire. Het omvat de ontwikkeling en uitvoering van een kunstprogramma waarbij deelnemers met een psychische kwetsbaarheid meedoen aan beeldende kunst en/of muziekactiviteiten. Lokale kunstenaars worden toegerust met kennis van het sociaal domein en de doelgroep om zelf deelnemers te begeleiden. Zo willen FPK en MHC het maatschappelijke vraagstuk van uitsluiting en stigmatisering doorbreken. Kennisdeling krijgt vorm in een handleiding, waarin de beoogde methode wordt vastgelegd. Die kan vervolgens breder in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gebruikt om vergelijkbare projecten op te zetten.