CO

Compenta wil bewustwording, draagvlak en deskundigheid op het gebied van cultuureducatie vergroten op scholen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlijnen en het begrip van wat een leerlijn is. Onder cultureel ondernemers gaat de stichting werken aan meer deskundigheid en betere afstemming op de vraag van scholen. Ook staat samenwerking op het programma: zoals met pabo’s en kunstvakopleidingen, en met andere steden en provincies in het Noorden.

Instrumenten

Scholen en cultureel ondernemers vragen hiervoor subsidie aan, net als voorgaande jaren. Scholen kunnen ook het zelfevaluatie-instrument EVI gebruiken. Andere instrumenten die Compenta inzet zijn creatieve partnerschappen en extra aandacht voor het speciaal onderwijs – in allebei werkt Compenta samen met de pabo en het kunstvakonderwijs. Monitoring en evaluatie loopt deels via het door Kunstkade ontwikkelde Schoolfolio.