info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

5x Cultuureducatie met Kwaliteit

De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs start als de scholen zelf de regie nemen, vindt Servicebureau Onderwijs&Cultuur. De kerndoelen kunstzinnige oriëntatie bieden scholen voldoende ruimte om zélf te bepalen wat zij leerlingen mee willen geven, in welke vorm, met wie en waarom.

5 deelprojecten
De deelprojecten Doorgaande leerlijnen, Muziekeducatie en Helpdesk binnen 5x Cultuureducatie met Kwaliteit helpen basisscholen hun koers en inhoud van cultuureducatie te bepalen, passend bij hun visie, beleid en programma. Zij krijgen ondersteuning van de projectleiders van het Servicebureau Cultuur&Onderwijs. Workshops en trainingen, en zeker het deelproject Kennisplaats, vergroten de deskundigheid van leerkrachten op diverse terreinen van cultuureducatie. Het deelproject Samenwerken in Cultuur onderzoekt, versterkt en verdiept de samenwerking tussen culturele organisaties en basisscholen. Zodat de activiteiten van de organisaties goed aansluiten bij het onderwijs.

Einddoel
Scholen en culturele organisaties kunnen deelnemen aan meerdere plannen. Zodat na 2020 de doorgaande leerlijn cultuureducatie vanzelfsprekend is op een groot deel van de basisscholen in de deelnemende gemeenten. En dat die wordt uitgevoerd door deskundige leerkrachten, vakdocenten en/of culturele organisaties.