Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD)

Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD), van theatergezelschap Bonte Hond, is een doorgaande, sterk omgevingsgerichte leerlijn. Deze bestaat uit masterclasses en excursies, met voorbereidings- en verwerkingslessen. Om cultuureducatie op scholen te verankeren zetten Bonte Hond en onafhankelijk projectbureau Collage een ontwikkeltraject in. Ook begeleiden ze scholen bij het opstellen en uitvoeren van hun visie. Voor deskundigheidsbevordering komt er een scholingsplan en geven Collage en expertisecentrum FleCk o.a. (icc-)trainingen.

Regie

Scholen en culturele instellingen krijgen de regie. Zij gaan ook steeds meer zelf bijdragen aan de kosten. Leerkrachten gaan leren om zelf lessen te ontwikkelen, de lesomgeving wordt opengesteld voor 'toevoegingen', kunstenaars krijgen training en er komt een stuurgroep met vertegenwoordiging van de instellingen – ook voor kennisdeling. Op verzoek van de scholen wordt de discipline muziek toegevoegd, waarbij ook de lokale muziekinstellingen betrokken worden. Bonte Hond werkt verder samen met de pabo en de Artez theateropleiding.