Cultuureducatie met Kwaliteit in Zoetermeer 2017-2020

Vier CmK-partners gaan in het Centrum voor Kunst en Cultuur Zoetermeer toewerken naar een duurzame borging van cultuureducatie, deskundige teams van leerkrachten, actueel cultuurbeleid en vooral: toegankelijke cultuureducatie voor álle twaalfduizend leerlingen.

Regie en uitvoering

De scholen gaan de regie voeren bij het vormgeven van hun cultuureducatiebeleid. Daarbij staat verbreding van de CmK-resultaten centraal. Met het basale Cultuur in de basis(school) of juist het complete cultuureducatieprofiel kiest elke school de cultuureducatie die past bij haar visie. Begeleiders helpen scholen om de doorlopende leerlijnen te verankeren. Bijvoorbeeld met een icc-cursus, vakoverstijgend werken, en door per school verbindingen te zoeken binnen het bestaande curriculum.

Via cultuuropschool.nl, inspiratiemiddagen en verschillende netwerken delen alle betrokkenen hun kennis. Er komt ook structurele samenwerking met verschillende pabo’s en het kunstvakonderwijs bij het jaarlijkse studentenleerproject.