Projectplan Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 Gemeente Leeuwarden

In Leeuwarden is Kunstkade (voorheen onder de paraplu van Keunstwurk) de belangrijkste uitvoerder van Cultuur met Kwaliteit. Veel komende activiteiten worden gerelateerd aan Culturele Hoofdstad 2018.

Plannen

Het succesvolle digitale portfolio (schoolfolio) van Kunstkade laat leerlingen nadenken over hun culturele ontwikkeling. Daarnaast gaat Kunstkade inzetten op een vastgelegde visie, met bijpassende leerlijnen. De cultuurcoach, die alle scholen in Leeuwarden hebben, helpt daarbij. Het Kunstmenu moet beter bij de leerlijnen gaan aansluiten en scholen gaan meer vakoverstijgend werken, met cultuurwerkplaatsen. Verder komt er een toolkit voor leerkrachten, met onder meer een basiscursus theater en de inspiratieprojecten van Keunstwurk. Om de relatie met de culturele omgeving te verstevigen zijn er onder andere het plusprogramma, om gezamenlijk activiteiten in de leerlijn te ontwikkelen, en de dancebattle: een combinatie van lessen, wedstrijd en verbinding met buitenschoolse activiteiten.

Netwerken

De cultuurcoaches stimuleren de samenwerking tussen scholen en instellingen. Zoals met de pabo’s (NHL en Stenden), het mbo (D’Drive) en kunstvakonderwijs, voor deskundigheidsbevordering, stages en de dancebattle. Voor kennisdeling zijn er diverse netwerken, waaronder We the North voor creatieve partnerschappen.