Verbinden en versterken

25 gemeenten gaan onder de titel Verbinden en Versterken twaalf CmK-projecten (door)ontwikkelen, onder de paraplu van Kunstgebouw. Ze krijgen ondersteuning op drie gebieden:

1. Deskundigheidsbevordering

In samenwerking met de twaalf projectcoördinatoren en met partners als Inholland, Plein C en Cultuurcollege Gelderland biedt de Kunstgebouw|Academie scholing en deskundigheidsbevordering. Door visievorming te stimuleren bij álle deelnemers (o.a. icc’ers, vakdocenten en leerkrachtenteams), wordt cultuureducatie een structureel onderdeel van het beleid van scholen, gemeenten en cultuuraanbieders.

2. Samenwerking

Kunstgebouw helpt ook bij het creëren en blijvend voeden van een provinciale, regionale en lokale structuur voor cultuureducatie.

3. Kennisdeling

Voor kennisdeling komen er kennis- en praktijkateliers. Kennisateliers moeten de gezamenlijke deskundigheid rond een (lokaal aangedragen) thema vergroten. Praktijkateliers moeten zorgen voor meer efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Verdere kennisdeling verzorgt Kunstgebouw samen met de pabo’s en het kunstvakonderwijs, maar ook via nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten.