info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Senioren wegwijs maken in de media en meer senioren betrekken bij de Heemkunde

Heemkundevereniging Borne telt zo'n 500 leden die zich inzetten om kennis te verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, volkenkunde en cultureel erfgoed. Jaarlijks worden er 6 bijeenkomsten georganiseerd voor de leden waarin een bepaald onderwerp centraal staat. In het Historisch Informatiepunt, gevestigd in het Kulturhus, zijn vrijwilligers drie ochtenden in de week actief met het registreren, documenteren en digitaliseren.

Met het project 'senioren wegwijs maken in de media en meer senioren betrekken bij Heemkunde' wil de Heemkundevereniging nieuwe 'jonge' senioren enthousiasmeren om lid te worden van de vereniging. Hiervoor wil men de website vernieuwen en op eigentijdse wijze de heemkundevereniging promoten. Zij gaan hiervoor de samenwerking aan met RTV Borne. Trainingen in social media, prestatievaardigheden, opname promotievideo’s en workshops website beheer zijn onderdelen in het project.