info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ontwikkeling deskundigheid vrijwilligers en vergroting kennis

Stichting Museumpark Orientalis is een 30 hectare groot bosrijk gebied waarin bezoekers kennis kunnen maken met drie culturen (Romeins, Joods en Arabisch) en hun godsdiensten

Museum Orientalis wil met het project 'Ontwikkeling deskundigheid vrijwilligers en vergroten kennis' werken aan een zelforganiserende community van vaste medewerkers en vrijwilligers. Hiervoor zetten zij via een ontwikkelingstraject onder begeleiding van Puur een vrijwilligersorganisatie op en worden bestaande en nieuwe vrijwilligers geschoold waarbij het accent ligt op het kennen van de rol- en taakverdeling en teambuilding.