info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Onderhoud en restauratie van koetsen en rijtuigen.

De Drentse vereniging 't Volk van Grada heeft als doel om Drents erfgoed te vergaren, bewaren en ontsluiten voor het publiek.

De vereniging heeft een aantal historische koetsen en rijtuigen en de vrijwilligers die zorg dragen voor het onderhoud van deze koetsen en rijtuigen hebben aangegeven niet altijd over de juiste kennis te beschikken om specifieke onderhouds- en restauratiewerkzaamheden te kunnen verrichten. Daarom wil de vereniging een cursus "onderhoud en restauratie" voor de erfgoedvrijwilligers organiseren. De heer Zijlstra, conservator en hoofd collecties van het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek, is bereid om de training voor de vrijwilligers te verzorgen. Zo zal de deskundigheid van de vrijwilligers op peil worden gebracht.