info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ken je omgeving!

Stichting Dudok Architectuur Centrum (DAC) heeft de missie publieke belangstelling en waardering voor architectuur en ruimtelijk erfgoed in Hilversum te vergroten inclusief de maatschappelijke en culturele betekenis daarvan. DAC fungeert hierbij als inspiratiebron en zet actuele vraagstukken in historisch perspectief. Het DAC is gevestigd in het Raadhuis in Hilversum, ontworpen door architect W.M. Dudok en organiseert van hieruit tentoonstellingen, rondleidingen door het Raadhuis, excursies in de stad en debatten, lezingen en manifestaties.

Met het project "Ken je omgeving!" wil men de bij de stichting betrokken vrijwilligers én erfgoedvrijwilligers van ander erfgoedorganisaties uit Hilversum (in het totaal 40) een cursus geven om een nog bredere achtergrondkennis te verkrijgen over historische en actuele ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum. Deze kennis kan worden ingezet bij het ontvangen van bezoekers en het rondleiden van groepen langs alle ontwerpen van Dudok in Hilversum.