De Culturele Haven

Expertisecentrum FleCk is projectleider van de Culturele Haven. Dat is een multidisciplinaire leerlijn voor het vak wereldoriëntatie, ontwikkeld door Kubus, Bonte Hond, Nieuw Land en KAF. Op dit moment werken 25 scholen ermee. Voor duurzame verankering, verdieping en breder bereik gaat FleCk werken met:

• De Culturele Havencoach: elke deelnemende school krijgt een begeleider die helpt bij visievorming, implementatie van de leerlijn, aansluiting op het curriculum en een goede inpassing van de leerlijn in de overige culturele activiteiten van de school.

• Proeftuinen, waarin scholen samen met FleCk en culturele instellingen een verdieping of verbreding van de bestaande leerlijn realiseren.

• Het gedifferentieerd aanbieden van het programma met oplopende bijdragen van de scholen: de basismodule zijn de lessen van de leerlijn, verdieping is mogelijk met de projectweek, extra scholing en extra aandacht voor visie.

• Een scholingsplan op maat voor elke school, gericht op uitvoering van de leerlijn, vaardigheden van leerkrachten en visievorming.

• Koppeling van de Culturele Haven aan de actualiteit.

Wie doet wat?

De lokale partners, die ook de Culturele Havencoaches leveren, nemen de werving, begeleiding en uitvoering grotendeels op zich. De vier initiatiefnemers zorgen voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en sturing. Binnen de proeftuinen krijgen scholen een actieve rol. De Windesheim Pabo neemt de leerlijn culturele haven in het curriculum op en er komen mogelijkheden voor stages en het geven van lessen en masterclasses.