info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Mohamed Yusuf Boss

Mohamed Yusuf Boss richtte in 2019 X_YUSUF_BOSS op, dat fungeert als een katalysator in het Groningse kunstenveld. De stichting slaat bruggen tussen diverse dansmakers in het noorden en daarbuiten, én tussen gemeenschappen en individuen.

Mohamed wil zijn autodidact opgedane kennis en vaardigheden als coach verder ontwikkelen. Hij wil een stevigere visie als coach en maker ontwikkelen, methodische en didactische tools opdoen voor kennisoverdracht, een nieuw netwerk van cultuurmakers aanboren, leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en een platform opzetten voor kennisoverdracht en participatie.

Mohamed pakt deze ontwikkeling aan in 2 blokken, waarin hij begeleid wordt door de coaches Maarten Hajer, Hildergard Draaijer, Glenn Helberg en Ton Brandsen. Daarnaast doet Mohamed kennis op door bij verschillende organisaties langs te gaan en kennis uit te wisselen. DOX is daarin de hoofdpartner. Verder gaat Mohamed voor zijn ontwikkeling als maker nationale en internationale residenties doen, zoals bij Botis Seva in Londen en Via Kathlehong in Zuid-Afrika.