Lokaal C

Hoe krijg je commitment van het onderwijs, betrokkenheid van het culturele veld én borg je de continuïteit van cultuureducatie? Kunstencentrum Venlo en stichting Cultuurpad (onder leiding van SIEN) hebben daarvoor Lokaal C opgezet. Dit programma gaat uit van de culturele kracht in de regio Noord-Limburg, zodat de kinderen zich dicht bij huis cultureel ontwikkelen.

Doelstellingen

Lokaal C heeft afspraken gemaakt met de zes aangesloten onderwijsstichtingen, maar ook met de overige onderwijsstichtingen en culturele instellingen in de regio. Er zijn drie doelstellingen geformuleerd, elk met 'lokalen' voor de realisatie ervan:

1. Cultuureducatie opnemen in curriculum.

Proeflokaal en testlokaal.

2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten, educatief medewerkers, studenten van pabo en kunstvakonderwijs.

Leerlokaal voor icc’ers en directie, gildelokaal voor cultuurmakers, broedlokaal voor studenten.

(Deze lokalen zijn samen een voortzetting van de SIEN-academie.)

3. De relatie tussen het onderwijs en het culturele veld versterken.

Veldlokaal om de band tussen scholen en culturele partners te versterken.

Buitenlokaal voor naschoolse activiteiten via bestaande kanalen, zoals SjorsCreatief, PadXpress en Skooly.

Kennis en controle

Kennisdeling gaat via regionale en landelijke bijeenkomsten, en via de lokalen. Het platform SIEN blijft voorzien in o.a. icc-netwerken, denktanks, studiedagen, de app en de SIEN-academie. Verder sluit Kunstencentrum Venlo aan bij het Provinciale Platform Cultuureducatie Limburg en bij bestaande netwerken. Ook voor monitoring en evaluatie wordt gezorgd.