info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Andrey Grekhov

Andrey Grekhov is de oprichter en artistiek leider van stichting Sample Culture, gericht op de professionalisering en innovatie van hip hop en urban danscultuur.

Met het professionaliseringstraject wil Andrey zich richten op de (door)ontwikkeling van zijn kennis en kunde op het gebied van cultureel ondernemerschap binnen de urban sector, gamificatie en praktijkgericht onderwijs. Al deze onderdelen komen in het traject samen in de ontwikkeling van een prototype van het Learning by Doing-spel. Hierin worden de opgedane ondernemingskennis en -principes doorvertaald naar een interactief programma voor urban makers die zich willen ontwikkelen als ondernemer. Bij het traject zijn de coaches Anne Mieke Eggenkamp, Hans van Tol, Freek van Duijn, en samenwerkingspartners van stichting de Collabro’s betrokken.

Andrey draagt in het traject zijn kennis over op 24 toekomstige ondernemers binnen het urban culture en sport via het participatieproject Learning by Doing. Deze 24 ondernemers zijn amateurs en semi professionals die de volgende stap naar professionaliteit op gebied van urban dans en cultuur willen zetten.