info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Juan-Carlos Goilo

Juan Carlos Goilo werkt voor zijn traject samen met Wintertuin Curacao, een organisatie voor het begeleiden van amateurschrijvers en het ontwikkelen van een infrastructuur voor schrijven en voordragen.

Juan Carlos is professioneel spoken word artiest en is sinds 2010 actief als coach en begeleider van makers op het gebied van spoken word en creative writing. Met het professionaliseringstraject wil Juan Carlos zich verder bekwamen als coach en begeleider van makers van spoken word en creative writing. Hij wil daarbij werken aan zijn eigen signatuur en de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Juan Carlos heeft hierbij leerdoelen geformuleerd op het gebied van feedback geven en methodieken ontwikkelen, het versterken van zijn onderscheidend vermogen, en op het gebied van taal als portaal naar de wereld.

Het traject vindt plaats onder begeleiding van de coaches Junot Diaz, Radna Fabias, Joeri Oltheten en de Escuela de Ecritores als aanvullende coachende instelling. Wintertuin Curacao ondersteunt in de bewaking van de grote lijn van het traject. De kennisoverdracht van Juan Carlos op literaire amateurmakers vindt plaats tijdens een Writer’s Camp waaraan 15 jonge makers zullen deelnemen. Een aanvullend eindproduct is een startnotitie voor de nog op te richten Dutch Carribean Arts Academy.