nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Talent Academy Zuid-West Nederland

Talent Academy Zuid-West Nederland is een samenwerking tussen Muziekschool Zeeland (MZ) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), afdeling Conservatorium. Met het project wil men een Talent Academy voor jonge Zeeuwse musici oprichten. In de Talent Academy worden talenten met de ambitie om een muziekvakopleiding te gaan volgen wegwijs gemaakt richting het kunstvakonderwijs.

Muziekschool Zeeland heeft 20.000 leerlingen. Met het project Talent Academy Zuid-West Nederland willen ze 60 leerlingen bereiken en 20 docenten van de MZ. De doelgroep heeft behoefte om zich voor te kunnen bereiden op kunstvakonderwijs en om kennis te nemen van de professionele mogelijkheden. Hiervoor zijn er te weinig mogelijkheden in de regio / provincie Zeeland.

Binnen het traject van de Talent Academy Zuid-West Nederland wordt een tweejaarlijks terugkerend festival opgenomen dat als spil en katalysator fungeert. Het Mostly Modern Festival (MMF) richt zich op ‘young professionals'. Met het festival wordt plek geboden aan jonge musici in Zuid-West Nederland en Vlaanderen met de ambitie om van hun passie hun beroep te maken en aan afgestudeerde musici die hun opgedane ervaringen in het studieproces weer willen delen.

Muziekschool Zeeland en HKU zijn de belangrijkste samenwerkingspartners. De twee instituten willen een intensieve samenwerking aangaan. Zij willen dit bekrachtigen door een convenant aan te gaan m.b.t talentontwikkeling voor de komende 10 jaar. De geografische afstand tussen Zeeland en Utrecht zal worden beslecht door onder andere gebruik te maken van het Low Latency AV Streaming System. Dit is een innovatief streaming programma, ontwikkeld op het Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini, dat het probleem van samenspelen via een netwerkverbinding oplost